1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi

Makalelerin Yayınlanması

Publication of Papers

If requested by the authors, the research will be published as an article in the "International Journal on Tourism, Economic and Business Sciences (http://dergipark.gov.tr/ijtebs)  International Journal of Social and Economic Sciences (http://dergipark.gov.tr/ijses)" which is after being subjected to necessary scientific evaluations.  Turkish and English presentations will be made at the congress.


Bildirilerin Yayınlanması

Kongremizde sunulan sözlü bildiri ve poster özetleri, Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (www.ictebs.org) özet kitapçığında İngilizce olarak basılacak olup, yazarlar tarafından talep edilmesi durumunda, gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra yayın şartlarını sağlayan araştırmalar, “International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences- IJTEBS ve International Journal of Social and Economic Sciences- IJSES” dergilerinde makale olarak  yayınlanabilecektir. Kongremizde Türkçe ve İngilizce sunum yapılabilecektir

Diğer Kongrelerimiz