1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi

Davet Yazısı

Değerli Bilim İnsanları,

Geleneksel olarak düzenlenen Emek ve Toplum Kongresi 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde Kartepe/Kocaeli’de gerçekleştirilecektir. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Kongremiz, emek ve toplum alanında yapılan araştırmaların paylaşılması amacıyla, çalışma ekonomisi, ekonomi, işletme, sosyoloji, psikoloji vb. tüm sosyal bilimler alanlarında araştırma yapan akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere açıktır. Kongre konuları geniş kapsamlı olarak ele alınmış, emek ve toplum bilimi alanında çalışan tüm araştırmacıların bu kongrede kendisini ifade edebilmeleri düşünülmüştür.

Bu yıl kongremize uluslararası boyut kazandırılarak,1.Uluslararası ve 5.Ulusal Emek ve Toplum Kongresi olarak düzenlenecek olup, katılımcılara ulusal ve uluslar arası katılım belgesi eş zamanlı olarak verilecektir. Kongremiz yeni akademik teşvik kriterlerine göre uluslararası kongre niteliği taşımaktadır. Kongre tam metin kitabı yayınlanacaktır.

Kongremizde sunulacak bilimsel çalışmalar, yazarlar tarafından istenmesi durumunda gerekli değerlendirmelerden sonra “International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences- IJTEBS ve International Journal of Social and Economic Sciences- IJSES” dergilerinde makale olarak yayınlanabilecektir. Kongremizde  Türkçe ve İngilizce sunum yapılabilecektir.

Kongre kapsamında konusunda uzman bilim adamları tarafından “bilimsel araştırma, yazma ve sunma” konulu bir seminer sunumu yapılacak ve katılımcılara sertifika verilecektir.

Kongremiz EMEK ve TOPLUM 2018; siz değerli bilim insanlarının katkı, destek ve katılımları ile amacına ulaşabilecektir. Sizleri 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde Kartepe/ Kocaeli’de ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Sami KARACAN- Kocaeli Üniversitesi / TÜRKİYE

Doç.Dr. Esin KARACAN- Kocaeli Üniversitesi / TÜRKİYE

Dear Scientists,

The traditional “Labor and Society Congress” will be held in Kartepe/Kocaeli on 01-04 November 2018, which will be organized in cooperation with Nobel Science and Research Center and Kocaeli University. Our congress is open to academics, researchers and students conducting research in the field of all Social Sciences like Labor Economics, Economics, Business, Sociology, Psychology, etc. Congress’s research field will be held as wide as possible in order to share all researches that are conducted in the field of Labor and Society. Thus, each participant will have a chance to express herself/himself.

This year our Congress gets an international dimension under the name of “The 1st International and 5th National Labor and Society Congress”. All participants will be issued their national and international certificates at the same time.

The oral presentations presented at the Congress, if requested by the authors, will be published as an article in the “International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences-IJTEBS” and “International Journal of Social and Economic Sciences-IJSES” after being subjected to necessary scientific evaluations. Turkish and English are the official languages of the conference.

There will be also a workshop presentation about “scientific research, writing and presentation” which is prepared by expert scientists. All participants will be issued certificates.

Our Labor and Society Congress 2018 will be able to reach its purpose through contribution, support and participation of you valuable scientists. We will be honored to see you on 01-04 November 2018, in Kartepe/KOCAELİ.

Prof. Dr. Sami KARACAN - Kocaeli University / TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Esin KARACAN - Kocaeli University / TURKEY

     

  

Diğer Kongrelerimiz