1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi
1. Uluslararası / 5.Ulusal
Emek ve Toplum
Kongresi

Danışma Kurulu

ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Yusuf ALPER- Uludağ  University- TURKEY

Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR- Dokuz Eylül University- TURKEY

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL-Kocaeli University- TURKEY

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN- Sakarya University- TURKEY

Prof.Dr. Burcu CANDAN- Kocaeli University- TURKEY

Prof.Dr. Ahmet Kibar ÇETİN- Çankırı Karatekin University- TURKEY

Prof. Dr. Sami KARACAN – Kocaeli University / TURKEY

Diğer Kongrelerimiz